Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla 600 (ilköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınınfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakakmı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.
2018 YILININ 2. yarısı için katsayı:0,117940
 

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
YAŞ OKUL DURUMU ORANLAR
%
Aylık Bakım Ücreti GÖSTERGE Aylık Harçlık AYLIK TOPLAM
0-3 YAŞ 50 605,62 -   605,62
4-5 YAŞ 75 908,43 -   908,43
6-14 YAŞ              (İlköğretim 1-4 ve 5-8 sınıflar) 80 969 600 70,76 1039,76
900 106,15 1075,15
15-18 YAŞ                        (Lise ve Dengi) 85 1029,56 1200 141,53 1171,09
19 +YAŞ 
(Yüksek Öğrenim)
90 1090,12 2000 235,88 1326

 

Servis      :273 TL
KURS       :2195 TL (Meslek Edinme)
                  4138 TL (Yeni Orta Öğrt.Sınavı)
                  6431 TL (Üniversiteye Hazırlık)
Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan İl'deki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.


İsteğe Bağlı Sigorta prim Tutarı: 649,44 TL