UZMANLAŞMIŞ KORUYUCU AİLE EĞİTİM MODÜLLERİ

            Koruyucu ailelerin, korunmaya muhtaç çocuğun kendine özel, farklı gereksinimlerini anlayarak onlarla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirmek, çocuğun hizmetten daha iyi şekilde yararlanmasını sağlamak ve ilerleyen süreçte sertifikalı koruyucu aile sistemine geçiş yapmak hedefiyle planlanan Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli kapsamındaki aileler yanına yerleştirilecek «Özel Zorlukları ve İhtiyaçları Olan» suça sürüklenen veya suçun mağduru olup davranış bozuklukları sergileyen ve özel ilgi, destek ve bakım gerektiren çocuklara yardımcı olabilmeleri ve koruyucu aile hizmetine profesyonel bir yaklaşım getirilmesi, çocukların izleme süreci, koruyucu ailelerin eğitim almasının sağlanması ve kurumsallaşmanın güçlenmesi amacıyla uzmanlaşmış koruyucu ailelere yönelik iki modül, koruyucu aile birimi çalışanlarına yönelik ise bir modül geliştirilmiştir.   
 
           Söz konusu eğitim modüllerinin gözden geçirilmesi ve daha önceki uygulama ve eğitici eğitimi deneyimlerinden yararlanılarak modüllerin belirlenen revizyon ihtiyaçlarına yönelik olarak UNİCEF işbirliği ile Ankara’da 4 gün sürecek çalışma toplantısı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet OKUR, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nusret SOYLU ve UNİCEF temsilcisi Eylem SAVUR un katılımı ile başlamıştır.
           
 
Revizyon çalışmalarına Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitim Modülleri yazım ekibi "Bülent YILDIRIM (Eskişehir İl Müd.), Celal KARACIK (Çanakkale İl Müd.), Mesrur SABAHOĞLU (Hatay İl Müd.), Şükür KILIÇ (Adana İl Müd.)", Konya, Balıkesir ve K.Maraş il müdürlüklerinde koruyucu aile birimlerinden sorumlu il müdür yardımcıları, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı, Araştırma - Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığından bir sosyal çalışmacı, bir psikolog ve bir çocuk gelişimci ile Ankara Üniversitesinden Prof.Dr.Özgür ÖNER ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Doç.Dr.Cengiz ÖZBESLER katkı vereceklerdir.